เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม