เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์ แจ้งการพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม