เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]206
42 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 30 มี.ค. 2563 ]201
43 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง มกราคม 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]209
44 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]203
45 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]213
 
|1|2หน้า 3