เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม