เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
มุมบุคลากร


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ที่ 23/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม