เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาจิต ค่ายคุณธรรมจริยธรรม


เมื่อวันที่  17-19  กุมภาพันธ์  2560  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการพัฒนาจิต  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ณ  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพนักงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เข้ารับการฝึกอบรม
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02