เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลท่าเยี่้ยม  โดยนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิศ์  นายกเทศมนตรีตำพบลท่าเยี่ยม จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์รีสอร์ท
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22