เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายกสุนทร หายสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจดูถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดูเรื่องวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10 บ้านนาตลิ่ง และ หมู่ 14 บ


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายกสุนทร หายสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจดูถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดูเรื่องวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10 บ้านนาตลิ่ง และ หมู่ 14 บ้านหัวระนาม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02