เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้สำนักปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอำเภอโชคชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.กอโจด สุ่มตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัส


วันที่  1 มิถุนายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้สำนักปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอำเภอโชคชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.กอโจด สุ่มตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ หมู่ 11 และ หมู่ 13 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02