เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดย นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก รองปลัดเท


วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดย นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ ม.8 บ้านดอนไพล และ ม.9 บ้านโนนสะอาด  ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อทำการแก้ไขให้กับชาวบ้าน

2023-06-07
2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31