เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นายสมศักดิ์ ทมตะขม สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจดูงานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านนาใหม


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นายสมศักดิ์ ทมตะขม สมาชิกสภา ลงบพื้นที่ตรวจดูงานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14