เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการสำรวจโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปักพิกัด GPS หมู่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย เพื่อให้มีแสงสว่างแก่ประชาชนในการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน


2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24