เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ได้แก่ รร.ชุมชนดอนไพล รร.ดอนไพลวิทยาคม รร.ชลประทานนาต


2022-06-29
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24