เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๕ นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจการทำคันดินบริเวณโดยรอบที่สาธารณะประโยชน์โคกขมิ้น หมู่ที่๔ เนื่องจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในการขนย้ายพื


2022-08-10
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04