เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ลงพื้นที่ถวายตู้หนังสือพระไตรปิฏกที่วัดเขาตุ๊กปุ๊ก และสำนักสงฆ์สวนป่าญาติธรรม


2022-08-10
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04