เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 11-12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยวิธี ATK พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 66 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด


2022-01-17
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-06
2022-01-06
2022-01-06
2021-12-24
2021-12-15
2021-12-09
2021-12-08