เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ผู้นำชุมชนหมู่ 9 ส่งสุขปีใหม่ 2565 ให้เ


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ผู้นำชุมชนหมู่ 9 ส่งสุขปีใหม่ 2565 ให้เกษตรกรบ้านโนนสะอาด ม.9 จำนวน 11 ครัวเรือน โดยทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 11 ตัว สุนัขเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 4 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว ณ วัดป่าโนนสะอาด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 





2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18