เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการเกรดถนนหินคลุกเส้นหน้าวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการเกรดถนนหินคลุกเส้นหน้าวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6