เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานในการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม