เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงส่งเสริมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการเป็นโรคไข้เลือดออก


เมื่อเดือนมิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ได้จัดโครงส่งเสริมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการเป็นโรคไข้เลือดออก     ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนที่ยุงมีการวางไข่  โดยได้ออกฉีดพ่นหมอกควันตามชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-12
2021-09-28
2021-09-23
2021-09-19
2021-09-19
2021-09-18
2021-09-14
2021-06-30