เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและนายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลงพื้นที่ตรวจสอบถนนชำรุด บริเวณพื้นที่ ม.2 บ้านค


 วันที่ 18 มิถุนายน 2567
นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและนายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลงพื้นที่ตรวจสอบถนนชำรุด บริเวณพื้นที่ ม.2 บ้านคลองมะเดื่อต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15