เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-14