เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคีภัย ) ประจำปี 2562


เมื่อวันที่   19  มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม        ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคีภัย )        ประจำปี     2562  ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28