เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคีภัย ) ประจำปี 2562


เมื่อวันที่   19  มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม        ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคีภัย )        ประจำปี     2562  ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22