เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา ) ประจำปี 2562


เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา ) ประจำปี  2562  ณ  วัดบ้านโจด  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย       
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-27
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18