เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ในทุกเช้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปลูกฝังคว


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ในทุกเช้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก

2024-03-01
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27