เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมทำบุญต้นกฐินสามัคคีมอบให้วัดดอนไพ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566   นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ร่วมทำบุญต้นกฐินสามัคคีมอบให้วัดดอนไพล ตำบลท่าเยี่ย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 2,900 บาท โดยมอบหมายให้  เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เป็นผู้ถวายต้นกฐินสามัคคีดังกล่าว

2024-03-01
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27