เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดกิจกรรมวันพระ ฝึกสมาธิเดินจงกรมสำรวมกายใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดกิจกรรมวันพระ  ฝึกสมาธิเดินจงกรมสำรวมกายใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก

2024-03-01
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27