เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วางท่อระบายน้ำใหม่ เนื่องจากท่อระบายเก่าได้ชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม วางท่อระบายน้ำใหม่ เนื่องจากท่อระบายเก่าได้ชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่  ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15