เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 19 พ.ย. 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมทำบุญต้นกฐินสามัคคีมอบให้วัดบ้านกอโจดไ


วันที่ 19 พ.ย. 2566  
นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ร่วมทำบุญต้นกฐินสามัคคีมอบให้วัดบ้านกอโจดไทรย้อย เป็นจำนวนเงิน 3,140 บาท โดยมอบหมายให้ นายยุทธพงศ์ เคืองกระโทก พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เป็นผู้ถวายต้นกฐินสามัคคีดังกล่าว โมทนาสาธุค่ะ

2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28