เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 16 พ.ย.2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากบริษัท ซีพีเอฟ (


วันที่ 16 พ.ย.2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อผลกระทบจากโรงงานที่มีต่อชุมชนและการขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไป  โดยบริษัทซีพีเอฟ ได้มอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไก่ให้ไว้ในครั้งนี้ด้วย

2024-05-29
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21