เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ ITA


แบบรายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566(ตุลาคม2565-กันยายน2566)

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566(ตุลาคม2565-กันยายน2566)    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566(ตุลาคม2565-กันยายน2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม