เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม