เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม