เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

    รายละเอียดข่าว

 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

    เอกสารประกอบ การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม