เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 24/2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 24/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม