เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม