เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]219
122 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 เม.ย. 2562 ]220
123 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]208
124 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]210
125 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]222
126 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 11 ม.ค. 2562 ]217
127 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]211
128 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2562 ]228
129 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]209
130 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]226
131 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]220
132 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]217
133 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]210
134 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 2 ต.ค. 2561 ]231
135 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]228
136 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]260
137 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]212
138 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]224
139 รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]219
140 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]212
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8