เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]92
82 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]103
83 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]102
84 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 11 ม.ค. 2562 ]97
85 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]96
86 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]96
87 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2562 ]97
88 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]108
89 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]104
90 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]96
91 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]96
92 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]101
93 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 2 ต.ค. 2561 ]102
94 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]96
95 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]98
96 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]97
97 รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]97
98 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]102
99 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]99
100 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]104
 
|1|2|3|4หน้า 5|6