เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]89
62 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่2) [ 15 ต.ค. 2562 ]101
63 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่3) [ 15 ต.ค. 2562 ]94
64 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่4) [ 15 ต.ค. 2562 ]93
65 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่5) [ 15 ต.ค. 2562 ]96
66 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่1) [ 15 ต.ค. 2562 ]100
67 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]91
68 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) [ 4 ต.ค. 2562 ]98
69 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 1 ต.ค. 2562 ]107
70 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]101
71 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]89
72 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 10 ก.ค. 2562 ]104
73 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ก.ค. 2562 ]93
74 รายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]98
75 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 ก.ค. 2562 ]99
76 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]95
77 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]92
78 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 23 เม.ย. 2562 ]94
79 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]94
80 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 เม.ย. 2562 ]89
 
|1|2|3หน้า 4|5|6