เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]107
42 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 9 ต.ค. 2563 ]105
43 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]102
44 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]110
45 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ต.ค. 2563 ]107
46 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]109
47 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]106
48 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]110
49 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 13 ก.ค. 2563 ]112
50 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]102
51 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]109
52 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 16 เม.ย. 2563 ]101
53 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]87
54 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 9 เม.ย. 2563 ]102
55 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 8 มี.ค. 2563 ]100
56 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]101
57 รายงาานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองเดือนธันวาคม [ 9 ม.ค. 2563 ]101
58 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2563 ]99
59 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 27 ธ.ค. 2562 ]108
60 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]98
 
|1|2หน้า 3|4|5|6