เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]110
42 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 24 มิ.ย. 2565 ]67
43 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]121
44 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]157
45 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]173
46 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]160
47 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 18 เม.ย. 2565 ]163
48 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 เม.ย. 2565 ]182
49 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]206
50 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]215
51 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]173
52 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]177
53 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 13 ม.ค. 2565 ]219
54 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 6 ม.ค. 2565 ]183
55 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 28 ธ.ค. 2564 ]182
56 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]187
57 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]211
58 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]269
59 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 21 ต.ค. 2564 ]188
60 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2564 ]211
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8