เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]52
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 21 เม.ย. 2566 ]75
23 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]48
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 30 มี.ค. 2566 ]73
25 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]49
26 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]47
27 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]47
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ม.ค. 2566 ]73
29 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]61
30 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 29 ธ.ค. 2565 ]67
31 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]50
32 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]66
33 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]55
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 31 ต.ค. 2565 ]69
35 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]69
36 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]64
37 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2565 ]76
38 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]78
39 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]104
40 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 ส.ค. 2565 ]117
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8