เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 19 ก.ค. 2564 ]127
22 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]111
23 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 2 ก.ค. 2564 ]125
24 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]131
25 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]123
26 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]124
27 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]123
28 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]117
29 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]113
30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 19 เม.ย. 2564 ]123
31 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 เม.ย. 2564 ]124
32 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]118
33 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]111
34 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]119
35 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 12 ม.ค. 2564 ]120
36 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]116
37 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]121
38 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]112
39 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]110
40 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]112
 
|1หน้า 2|3|4|5|6