เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุนทร หายสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเป้นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการออกกำลังกาย แข่งขันก


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุนทร หายสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเป้นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาง่ายๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี ของคนในชุมชน จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02