เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านโนนเพชร แล


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านโนนเพชร และหมู่ 12 บ้านนาใหม่ (ต่อ)ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-07
2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31