เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่


วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-14
2024-02-14
2024-02-14
2024-02-14