เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุึขภาพชุมชนตำบลกอโจด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02