เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเข้าร่วมประชุมการวิ่งคบไฟ 4 มุมเมืองในพิธีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร


วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเข้าร่วมประชุมการวิ่งคบไฟ 4 มุมเมืองในพิธีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-27
2023-03-24