เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ทำการเปิดและปิดงานแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมและผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ทำการเปิดและปิดงานแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมและผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ร่วมเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28