เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและนายอนุสรณ์ พวงในเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณบ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการตรวจ


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและนายอนุสรณ์ พวงในเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณบ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนหมู่9 บ้านโนนสะอาด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-01-27
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25