เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟบริเวณบ้านโนนสะอาด ม.9 ตำบลท่าเยี่ยม อำ


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟบริเวณบ้านโนนสะอาด ม.9 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-04
2024-03-04
2024-03-04
2024-03-04
2024-03-04
2024-03-04
2024-03-04
2024-03-04
2024-03-01
2024-03-01