เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำบุคลากรเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกา


2023-06-07
2023-06-07
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31